III JORNADA ESPUN@ - EXPERIÈNCIES

Taller primeres passes (11:30 a 14 h.)A primeres passes Espurn@ ens introduirem al projecte explicant què és Espurn@, la seva metodologia, la seva fonamentació teòrica i per què en diem un projecte col·laboratiu.. Coneixerem l’estructura i funcionament dels quatre portals i de la comunitat ning.
Després i mitjançant la pràctica dels participants amb ordinador, mostrarem les principals activitats de cada portal, les seves possibilitats de treball i competències que es poden treballar i la seva aplicació a l’aula.
Carme Barba, David Casas, Neus Molina, Esther Sancho, Mònica Valverde. Col.laboradors del Projecte Espurn@
Experiències: Bloc 1 (11:30 a 12:40 h.)1. Blocs d’aula, documents compartits i Espurn@ (Secundària)Aprofitament del recursos Espurn@ en el bloc d’aula i col·laboració de l’AO al Kampus com a experiència motivadora
Cristina Arroyo Mañogil, professora de Llengua Castellana i tutora de l’aula oberta de l’IES Sant Pere i Sant Pau
Utilització de documents compartits, com googledocs, al bloc d’aula
Anna Casamitjana Robert, INS Campclar, Llicenciada en Ciències Químiques
external image docu1.png?height=185&width=400 En aquest punt us presentarem una experiència amb un bloc d'aula dels alumnes de diversificació curricular de 3r d’ESO de Llengua Catalana de l’Institut Campclar que participen en el projecte eduCAT 1x1. Amb aquest grup treballem, durant una hora a la setmana, l’assignatura de llengua catalana mitjançant l’ús d’un bloc d'aula que ens serveix com a plataforma de treball, vinculat a una aula virtual de l’entorn moodle del centre, i també a l’ús de documents en línia del tipus “google docs” (processador de textos, presentacions o full de càlcul, formularis, etc.) presents en l’entorn “la meva XTEC.
L’aprofitament d’aquest recurs s’argumenta en base a la proposta del departament d’Ensenyament per tal de promoure i facilitar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’alumnat, el professorat i els centres. Les noves funcionalitats i serveis que proporciona la XTEC 2.0 dins l’entorn “La meva XTEC” permeten, mitjançant l’aplicació “Documents” de Google Apps de la XTEC, la creació de documents que es poden editar en línia, compartir, enllaçar... Aquests documents es poden generar i compartir també des de qualsevol compte de google i permeten treballar en activitats individuals, en grup, intercentre i també permeten que els alumnes aprenguin a treballar de manera autònoma i a un ritme de treball més ajustat a les seves necessitats. El fet de treballar en un entorn digital engresca i motiva els alumnes i aprofitem per consolidar conceptes apresos en la matèria de manera transversal amb la incorporació de les noves tecnologies a l’aula per potenciar la competència digital.

external image 0E8yHl3U1vz0GKmNA01qgHUPV1AUbbRtYHnjcRWrkw2YOLZRqar47qHWwcD7mX0yw-UwYZewgYAX59Ogr0hbkutFoJG3Vq-fW9U3koco0I9OkS7Pz6N-K-S-EDtQt8-S
Tota la informació relacionada amb aquesta experiència la trobareu a:
http://espurna.ning.com/group/blocsdaula

2. Entorn virtual 3D a l'aula d'acollida (Secundària)

Utilització de l’Open Sims com a entorn virtual 3D per realitzar experiències col·laboratives amb alumnes de l’aula d’acollida.
María José Lasala, professora i tutora d’ Aula d' Acollida de l’Institut Ernest Lluch de Cunit. Col·laboradora del Projecte Espurn@
http://www.slideshare.net/aulaacollidacunit/entorn-virtual-3d-a-laula-dacollida-secundria

3. Llegim imatges (Primària i secundària)Anàlisi d’imatges diverses per trobar el missatge que volen comunicar, intentant descobrir els aspectes tècnics que s’hi utilitzen per aconseguir els seus objectius i fer propostes d’aula.
Blog del taller
Llegim imatges
Dolça Vert Ros, mestra de l’Escola Santa Margarida (Quart, Gironès)
Josep Cullell Sala, responsable del CRP del Gironès

4. Extensions del karaoke del Manel (Primària i secundària)Estratègies per treballar a l’aula els karaokes del Manel, des de l’elaboració dels propis karaokes fins a la traducció amb els alumnes, el que precisa un doble treball de lectura, escriptura i comprensió oral.
Manel Mor Mocete, professor de llengua. Institut de Begues.
Montserrat Quiñones Pérez, tutora d'aula d'acollida, INS Júlia Minguell de Badalona

5. La xarxa social, eina per a la diversificació curricular (Primària i secundària)L'ús de les xarxes socials possibilita articular, amb recursos web 2.0, totes les matèries i tots els projectes de l'Aula Oberta en una sola plataforma, potenciant la transversalitat de les activitats i afavorint l'adquisició de les competències bàsiques. Enguany, hem posat a prova la xarxa Edmodo, on integrem algunes de les activitats del Kampus Espurn@.


Per accedir com a visitant a la nostra xarxa, consulteu:

Apertae

Jaume Agustí, tutor de l’aula oberta de l’INS Torras i Bages, L'Hospitalet de Llobregat

6. Acció tutorial amb Espurn@ (Primària)Eines didàctiques per treballar àmbits temàtics de l’acció tutorial. WebQuest, MiniWebQuest, Caceres del Tresor, conte amb valors, Karaoke i d’altres recursos digitals.
Sebastià Capella, mestre de l’Escola Mas Casanovas
Núria Alart, professora de l’IE El Prat
Presentació: III Jornada Espurna
//http://www.slideshare.net/nalart/tutoria-primria-creativitat//

7. El llapis de memòria USB Espurn@ (Primària i secundària)

Presentació d’aquesta eina, que ofereix una acurada selecció de programari gratuït, un espai on endreçar documents i un sistema automatitzat que mensualment permet actualitzar els materials d’Espurn@.
Jordi Marín, professor de l’INS Pius Font i Quer jmarin76@gmail.com
Ramon Barlam, professor de l’INS cal Gravat i Coordinador pedagògic del Projecte d’Espurn@
Us podeu descarregar el paquet bàsic del portable i la majoria del programari portable a: http://portableapps.com
També és molt recomanable, gairebé imprescindible, la visita a la webquest preparada per la Maria del Mar Lluelles: http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/portables.html

8. Reforç de llengua catalana treballant amb el portal Kalidoscopi (Secundària)Presentació d’una metodologia de treball a partir dels continguts de Kalidoscopi, mitjançant la cooperació entre grups d’alumnes que presenten els seus projectes a la resta de companys.
Dins d’una optativa de 3r, hem creat un grup d’alumnes per poder millorat el català mitjançant l’utilització del projecte espurn@
En aquest grup hi ha alumnes nouvinguts, (Aula d’acollida de 3r i 4rt), alumnes de l’USEE ( unitat de suport a l’educació especial) i alumnes de l’aula ordinària. En total uns 15 alumnes.
Utilitzem el recurs d’en kalidoscopi. Presentem el tema central del mes i seguidament es formen grups heterogenis per treballar els diferents recursos.
A l’acabar el mes, es fa una presentació del treball que ha fet cada grup a tots els seus companys de l’optativa i entre tots s’avalua.
Aquest treball és per potenciar l’expressió oral i escrita, ampliar el vocabulari específic, el saber parlar davant d’un grup de persones, tenir capacitat de poder respondre preguntes que se li facin sobre el tema, i saber treballar amb companys molt diferents uns dels altres. (procedència, llengua, alumnes amb disminució psíquica, diferent nivells de coneixements,..), i saber treballar cooperativament.
Aquí hi ha un seguit de fotos d'aquest treball
http://photopeach.com/album/tdwpdl?ref=est
Núria Reguant i Agut, INS Pius Font i Quer, tutora de l'aula d'acollida, mestra de pedagogia terapèutica

Experiències: Bloc 2 (12:45 a 14h.)1. Aprenem, fem xarxa i compartim amb Ning (Primària i secundària)
1e.jpg
Experiències didàctiques, reeixides, amb Ning: les seves possibilitats per a la formació i el debat educatiu, la seva optimització com a material de formació. Un entre tants: xarxa cooperativa d'experiències TIC per a l'ensenyament en Valencià
La III Jornada Espurna ha estat per a nosaltres una fabulosa experiència. Hem aprés molt i ens hem engrescat amb noves idees i maneres de fer que ens motiven i alimenten. El vostre exemple ens anima a seguir treballant pels objectius que ens hem marcat i a imaginar que és possible que les coses siguen millor. Gràcies per convidar-nos i fins aviat!
La nostra experiència contada en format presentació de diapositives: Aprenem, fem xarxa i compartim amb Ning.

2. La mini webquest, una manera d'aprendre (Primària)
L'aprenentatge compartit mitjançant les mini webquest, una aportació pel tractament de la diversitat a través de la xarxa.
El que intento oferir en les diferents propostes de treball:
http://www.slideshare.net/montserratv/miniwqmanresa
Montserrat Vert Ros, mestra, psicopedagoga, equip Espurn@

3. WebQuest com a metodologia de treball educatiu (Primària i secundària)Les WebQuest faciliten la introducció de les TIC i del nou currículum competencial de manera estructurada. Presentació d’experiències i de materials.
Sebastià Capella i Priu, mestre de l’Escola Mas Casanovas, col·laborador del projecte Espurn@

4. La notícia de la setmana a l’aula d’acollida de l’INS La Serreta (Secundària)Col·laboració al portal Kalidoscopi mitjançant el treball del text periodístic a l’aula d’acollida de l’INS La Serreta
En aquesta experiència es promou el treball cooperatiu i l’assoliment de les competències comunicatives d’un alumnat multilingüe.
Josep Ramon Gregori i Muñoz, professor i tutor aula d'acollida a l'INS La Serreta.

La notícia de la setmana en el context de Kalidoscopi.
Aula acollida INS la Serreta de Rubí.
Josep R Gregori
La notícia الخبر новости
http://aulaacollidaieslaserreta.blogspot.com/


La notícia de la setmana” de l’aula d’acollida de l’INS la Serreta de Rubí, respon a una iniciativa que vam encetar per tractar el text periodístic a la nostra aula amb una col·laboració setmanal al portal Kalidoscopi.

L’objectiu didàctic d’aquesta tasca setmanal pretén treballar aquesta mena de textos des d’un vessant cooperatiu, engrescador que intenta cercar notícies d’interès perquè el nostre alumnat multilingüe tingui interès i participi, significativament, en la realització de l’activitat proposada cada setmana.

Quant a la metodologia , cal dir que intentem, en primer lloc, seleccionar una notícia d’àmbit mundial o local que capti l’atenció del nostre alumnat: rus, ucraïnès, xinès, equatorià, magribí. De segur, molts dels nostres alumnes ja coneixen la notícia a partir dels mitjans de comunicació dels seus països d’origen. Amb això aconseguim un coneixement mínimament previ per poder dur a terme una sèrie d’activitats que els proposarem tot seguit. Per tant, un petit guió de la nostra tasca seria el següent:

1. Slecció de la notícia i cercar-ne els enllaços en les llengües que conviuen a la nostra aula. Els portals on trobem aquesta informació són:
http://www.3cat24.cat/ i el portal de la BBC en 32 llengües http://www.bbc.co.uk/worldservice/languages/ per tal de treballar el text amb el suport d’un vídeo. Cal dir, abans que res, que la notícia l’adaptem per fer-la més entenedora: frases simples, verbs en forma personal, acoloriment de les categories verbals que volem treballar i fer-ne èmfasi. Competència comunicativa lingüística i audiovisual i tractament de la informació i competència digital.

2. Lectura del text en català i en la resta de les llengües de la classe. L’objectiu és que l’alumnat senti com a seva la notícia, que l’entengui millor primer en la seva llengua i que valori la seva pròpia, la catalana i les altres. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
3. EElaboració d’una graella amb el vocabulari més destacat on figura la traducció a les llengües de l’aula d’acollida. Aquesta activitat provoca un intercanvi de comunicació entre totes i tots, el seu interès per la diversitat cultural i lingüística. Aleshores , cada mot serà traduït en grups depenent de la seva llengua. Farem servir, doncs, diccionaris en format paper, el del http://translate.google.com/translate_t?hl=ca# que ja té l’eina, sortosament, del català, http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada que també ens servirà per cercar fotografies . Tractament de la informació , competència d’aprendre a aprendre i competència d’autonomia i iniciativa personal. Cal dir ,també, que a la nostra aula disposem d’una pissarra electrònica interactiva que es facilita molt tota mena d’activitats i les podem visualitzar d’una forma clara i entenedora.

4. Escriptura o comentari d’una sèrie d’imatges relacionades amb la notícia. Intentem desenvolupar la competència oral i escrita del nostre alumnat. Treballarem, per tant, la competència comunicativa , tractament de la informació, matemàtica ( posem molts nombres i xifres perquè els llegeixin, competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i competència ciutadana quan tractem aspectes del medi ambient i de conflictes humans arreu del món. Aprofitem molts els països, la geografia per treballar aspectes que hem vist en Experimentals i Socials .

5. Activitats sobre elements del text i que hem destacat mitjançant colors diferents. Per exemple: conjugar verbs, construir frases, cercar antònims i sinònims. Tot plegat per escrit i oral. Treballarem, doncs, la competència comunicativa , competència artística i cultural, tractament de la informació i competència digital, matemàtica, aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal.

6. Preguntes finals sobre el text per comprovar la comprensió del text. Per escrit i oralment, en grup o individual .Intentem sempre amb aquestes qüestions d’introduir elements del món físic , artística i social perquè els alumnes puguin relacionar els elements de la notícia amb el món que els envolta d’una maner significativa, engrescadora i participativa. Competència lingüística i audiovisual, artística i cultural, matemàtica, aprendre a aprendre, autonomia personal; competència i interacció amb e món físic, social i ciutadana.

Per resumir i concloure, pretenem treballar l’aspecte de la notícia per motivar el nostre alumnat i alhora treballar la llengua des de molts vessants i fer-los ben present que cal tenir una sèrie de competències que , de segur, els resultaran de molta utilitat en el món que ens ha tocat viure.

Josep R Gregori

Tutor aula acollida INS la Serreta , Rubí
http://aulaacollidaieslaserreta.blogspot.com/
joseppotriessafor@gmail.com

5. Acció tutorial amb Espurn@ (Secundària)Eines didàctiques per treballar àmbits temàtics de l’acció tutorial. WebQuest, MiniWebQuest, Caceres del Tresor, conte amb valors, Karaoke i d’altres recursos digitals.
Joan Ruaix, professor de l’INS Esteve Terradas i Illa
Núria Alart, professora de l’IE del Prat
Presentació III Jornada Espurna
http://www.slideshare.net/nalart/tutoria-secundria-creativitat

6. El conte amb valors (Primària)Descripció de l’activitat, dels valors que s’hi treballen i els recursos metodològics que s’hi empren.
Immaculada Burgués, mestra de l’Escola Josep Ferrà i Esteva
Nuri Font mestra i tutora de l’aula d’acollida de l’Escola Lacustària
Contes i Valors

7. Espurnik, l’entorn virtual 3D (Secundària)

Presentació de l’entorn virtual 3D del projecte Espurn@. Exposició del seu funcionament i de les seves possibilitats didàctiques.
María José Lasala, professora i tutora d’ Aula d' Acollida de l’Institut Ernest Lluch de Cunit. Col·laboradora del Projecte Espurn@
http://www.slideshare.net/aulaacollidacunit/espurnik-lentorn-virtual-3d-secundria

8. Repertori de llengua i cultura (Primària i secundària)

Presentació de la selecció, en el marc del projecte Espurn@, dels materials de la base de dades LIC del Departament d’Ensenyament.
Conxita Ricarte Fillola, assessora LIC de SE Sant Adrià
Cristóbal Martín Román, mestre Escola princesa Sofía
Presentació per a la III Jornada Espurna:
http://www.slideshare.net/ conxita/base-de-dades-lic1